Ana Sayfa Nedir Şikayet Dilekçesi Nedir | Nasıl Yazılır

Şikayet Dilekçesi Nedir | Nasıl Yazılır

0
Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Şikâyet dilekçesisuç duyurusu olarak da bilinen yazılı bir belgedir.  Bireyler istemedikleri durumlar ile karşı karşıya kaldıklarında ya da suç sayılabilecek bir olayın gerçekleştiğini hissettiklerin de emniyet güçlerine durumu bildirebilmek için şikâyet dilekçesi yazabilirler.

Şikâyet dilekçesi yazılmasının ana nedeni suç unsuru olma özelliği taşıyan olayın ilgili makamlara aktarım yapılabilmesi ve bu gerekçe kapsamında suçluların ve suça karışan şahısların cezalandırılmasını sağlamaktır.

Suç teşkil edip etmediğinin Şikâyet dilekçesini hazırlamadan önce gerçekleşen olayın suç olup olmadığını öğrenilmesi gerekir. Bunun için avukatlardan destek alarak ilerlemek en doğru yöntemdir. Ayrıca Şikâyet dilekçesi yazılırken mutlaka karşı taraf olan kurumun adı dilekçeye yazılmalıdır. Durumun açık ve net bir şekilde açıklanması için dilekçenin örneğin internet aracılığı ile ulaşılmalı ya da ilgili kurumdan alınması gerekir.

Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Şikâyet dilekçesi suçun işlenmiş olduğu bölgedeki cumhuriyet başsavcılığına yazılarak teslim edilir. Şikâyet dilekçesinde şikâyetçi olan kişinin kimlik ile iletişim bilgileri, şikâyetçi olunan kişinin ise biliniyorsa kimlik ve iletişim bilgileri yazılır.  

Suçu işleyen kişi bilinmiyorsa şikâyet dilekçesine suçu işleyen kişinin ismi olarak faili meçhul yazılır. Şikâyet dilekçesine suçun işlendiği tarih belli ise suç tarihi yazılması gerekir. Suç tarihinin yazılmasının önemi soruşturulması şikâyete tabi olan suçların takip edilebilmesi için önem arz eden bir durumdur. Bunun yanında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlarda şikâyet süresi olarak suçun veya suçlunun belirlenmesinden itibaren 6 aydır süresi.

Şikâyete suç tarihinin de eklenmesiyle beraber şikâyette bulunulmasına sebep olan olaylar ayrıntılı olarak ele alınması gerekir ve deliller araştırılarak ortaya çıkartılması bu aşamada ortaya çıkartılması gereklidir. Bu bölüm açısından dikkat edilmesi gereken husus olayların sade bir şekilde doğru bir şekilde anlatılması ve kişisel yorum katılmaması gereklidir.

Ayrıca Savcılığa şikâyet dilekçesi suçun işlendiği ve olayın gerçekleştiği yerdeki adliyeye başvurularak yapılır. Mağdur olan kişi ve yahut suçtan olumsuz etkilenen kişinin hazırladığı şikâyet dilekçesi savcılığa verilmesinin ardından bir hazırlık numarası alınır. Aynı zaman da şikâyet dilekçesi sadece yazılı olarak yapılır. 

Bunun yanın da bir suçun oluştuğu yönündeki şikâyet dilekçesi cumhuriyet savcılıkları dışında kolluk görevlilerine, valilik ve kaymakamlıklara yapılabilir veya şikâyet eden taraf yurt dışında ise bulunduğu ülkedeki konsolosluğa giderek de yapılabilir.

Şikayet Dilekçesi Çeşitleri

Şikâyet dilekçesi çeşitleri açısından aşağıdaki örneklendirmeleri verebiliriz.

  • Savcılık Şikâyet Dilekçesi
  • SGK Şikâyet Dilekçesi
  • MEB Şikâyet Dilekçesi
  • İçişleri Bakanlığı Şikâyet Dilekçesi
  • Siber Suçlar şikayet dilekçesi
  • Cimer Şikâyet Dilekçesi Örneği

Savcılık Şikâyet Dilekçesi

Savcılık şikâyet dilekçesi suç duyurusu olarak da adlandırılır. Şikâyet dilekçesi doldurularak kolluk güçlerine ya da Cumhuriyet Savcılığına yazılı olarak bildirilmesi ile sürecin başlatılması gereklidir. Savcılığa aktarılan her şikâyet dilekçesinin kesinlikle kabul edilmesi mümkün değil. Yani verilmiş olan şikâyet dilekçesi kabul edilmeyebilir. Kabul edilmesi için şikâyetin özellikle suç olarak tanımlanmış olması gereklidir.

SGK Şikâyet Dilekçesi

Sgk, Sosyal Güvenlik Kurumunun kısaltılmış halidir. İş ile ilgili olan herhangi bir şikâyet olayın da şikâyet dilekçesi yazılarak soruşturma süresi başlangıcı sağlanır. Sgk şikâyet dilekçesi yazılmadan önce avukatlardan görüş almak ve davanın başlatılması için sürecin başlatılmasını sağlayabilir. Sgk şikâyet dilekçesi ancak çekişmeli bir davanın açılması halinde yazılabilir.

MEB Şikâyet Dilekçesi

MEB, Milli Eğitim Bakanlığının kısaltılmış halidir. Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak olan MEB şikâyet dilekçesi sistemin yürüyüşü hakkında yazılabilen ya da farklı herhangi bir konu hakkında istekte bulunmak için ve önerileriler de bulunmak için şikâyet dilekçesi çeşididir.

İçişleri Bakanlığı Şikâyet Dilekçesi

Türk vatandaşı olanlar veya yabancı uyruklu vatandaşlar 3071 sayılı kanun ile Dilekçe Kanunu gereğince, şahısları ile ilgili ya da kamuyla ilgili olan konularda dilekçe yazmak için veya şikâyette bulunmak amacıyla, İçişleri Bakanlığına şikâyet dilekçesi yazılarak verilebilir. Veya alt birimlerine de aynı şekil de şikâyet dilekçesi yazılabilir.

Siber Suçlar Şikâyet Dilekçesi

 Bu şikâyet dilekçesi çeşidine baktığımız zaman; İnternet ve bilişim sistemlerinin giderek hayatımızda çok fazla yer kaplaması ile birlikte bu alanda işlenen suçlarında artmasına sebep olmuştur. İnternet üzerinden işlenmiş olan suçlara karşı ilgili makamları da içine alan siber suçlar a şikâyet dilekçesi de yazılabilir.

Cimer Şikâyet Dilekçesi Örneği

CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi kısaltılmış ismidir. Aynı zaman da yazılımının tamamlanması 2006 yalında başbakanlık bilgi işlem başkanlığınca olmuştur. CİMER’E bütün bireyler şikâyet dilekçesi için başvuruda bulunabilir.  Şikâyet dilekçesi için her şeyin tamamlanması ile birlikte resmi internet sitesi aracılığı ile gerekli şikâyet dilekçesi yazılabilir.

Şikayet Dilekçesi Örnekleri

TC CUMHURBAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi– ANKARA

Başvuran: Adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri

Talep Konusu:

Açıklamalar:

1- …

Sonuç ve Talep: Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı sorunun çözülmesi

Saygılarımla arz ve talep ederim …/…/…

…… CUMHURİYET  BAŞ SAVCILIĞI’NA

Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunan

Şikâyetçi: …

Vekili: 

Şüpheli: 

İşlenen Suçlar:

1- …

2-…

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Şikâyetten vazgeçme dilekçesi aslında sanık veya şüpheli hakkındaki şikâyetin geri alınmasına ve davadan tamamen vazgeçilmesine denir. Şikâyetten vazgeçme dilekçesi ile yapılabileceği gibi dilekçe yerine soruşturma aşamasında avukatlar aracılığı ile verilecek bir dilekçe ile veya kovuşturma aşamasında mahkemeye durum bildirilecek bir yazılı beyan ile de şikâyetten isteği ile vazgeçilebilir. 

Fakat şikâyetten vazgeçme dilekçesi yazıp iletmeden önce şikâyetten vazgeçme işleminden sonra karşı tarafın tekrar şikâyetçi olunamayacağının iyi düşünülmesi gerekmektedir. Soruşturma aşamasında iken şikâyetten vazgeçme dilekçesi verilmesi veya şikâyetten vazgeçme beyanında bulunulması gibi durumlarda şüpheli hakkındaki soruşturma kapanır. Kovuşturma aşamasında ise şikâyetten vazgeçme dilekçesi suçu işleyen kişi hakkındaki kamu davasının şikâyet yokluğu sebebiyle davanın düştüğü kararı verilmesini sağlar.

Şikâyetten vazgeçme dilekçesi ancak takibi şikâyete bağlı olan suçlarda sonuçlanır. Yürütülen soruşturma sonucun da kovuşturma aşamasını geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun ortaya çıkması ile mağdur olan kişi açıktan net bir şekilde neden şikâyetten vazgeçmediği sürece, yargılamaya devam edilir.

Şikâyetten vazgeçme kabule bağlı mı dediğimiz zaman şikâyetten vazgeçme dilekçesinin sonuç doğurmasının sanığın kabulüne bağlı olduğu doğrudur. Dolayısıyla sanık şikâyetten vazgeçmeyi kabul ederse davanın düşme kararı alınır. Ancak sanık vazgeçmeyi kabul etmez ise davaya devam edilerek suçsuzluğunun ortaya çıkmasını ve beraat olunduğu kararı verilmesini isterse şikâyetten vazgeçse dahi yargılamaya devam olunur.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örnekleri

ÖRNEK 1

T.C. 

………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO        

MÜŞTEKİ                       

KONU                            

AÇIKLAMALARIMIZ 

Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosyaya ilişkin olarak şüpheli ………. hakkında her kadar ………. Suçundan dolayı şikâyetçi olsam da şikâyetimden vazgeçiyorum.   

SONUÇ VE İSTEK         : Şikâyetten vazgeçme  dilekçemin kabul edilmesini ve şüpheli  kişi ………. Hakkında takipsizlik kararı verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih: …/…/……..) 

MÜŞTEKİ 

……….

ÖRNEK 2

                                                    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

DOSYA NO                                      : 

ŞİKÂYETTEN VAZGEÇEN        : 

ŞÜPHELİ                                         : 

KONU                                               : 

Şüpheli hakkında Başsavcılığa yapmış olduğum …../..…/..…. tarihli şikayetimden  kendi rızam ile vazgeçiyorum. Dolayısıyla Sayın Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın doğabilecek tüm neticelerinden  feragat ediyorum.

Şikâyetten vazgeçme isteğimin  kabulü ile soruşturmanın son bulmasına  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim

Şikâyetten Vazgeçen

 ADI:

SOYADI:

ADRES:

İLETİŞİM:

Önceki İçerikKatip Ne Demek | Katip Ne İş Yapar 2022
Sonraki İçerikEvde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatar – Nasıl Başvurulur
Sanal katip olarak web sitemizde özgün içerikler oluşturarak kullanıcılar ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Sitemizdeki içerikler tamamen özgündür. Sitemizde yer alan içeriklerimiz ile alakalı fikirleriniz, öneri, talep ya da şikayet konusunda görüş bildirebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz